چهارمین شب سوگواری بر آستان اشک /تصاویر

چهارمین شب از مراسم شب شعر بر آستان اشک شامگاه چهارشنبه با حضور شاعران و علاقه مندان به فرهنگ عاشورا ، در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.در این شب که به پیشگاه حضرت رباب تقدیم شده بود، شاعران و مداحان حاضر به ارائه اشعار و مرثیه‌های خود در ستایش و سوگواری این بانوی بزرگوار پرداختند.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۱۰  ۱۰     ۱۰۱۱      ۱۱۱      ۱۱۱۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱۳