چهره متفاوت زنان عربستانی هنگام بازگشت به کشور

2271191_710

شیوع جراحی زیبایی در میان زنان عربستانی در خارج از کشور به حدی رسیده که کارکنان فرودگاه های عربستان را هنگام بررسی مدارک دچار مشکل کرده به حدی که ماموران فرودگاه ها می گویند: زنان عربستانی با چهره ای معمولی از کشور خارج می شوند و با چهره ای کاملا متفاوت به کشور باز می گردند.

روزنامه فرامنطقه ای الحیات با انتشار مطلبی در این خصوص نوشت: زنان عربستانی با چهره ای بسیار متفاوت از سفر خارجه برمی گردند و این تغییر چهره به گونه ای است که برخی اوقات تشخیص چهره آنها در هنگام بررسی مدارک، دشوار می شود.

به نوشته این روزنامه، چهره زنان عربستانی هنگام بازگشت به وطن، گونه گذاری شده و حتی علائم و آثار جراحی و چسب های مخصوص در چهره آنها مشهود است و کارکنان فرودگاه ها چاره ای جز بررسی دقیق و مطابقت مدارک آنها ندارند و این امر به عصبانیت زنانی که جراحی زیبایی انجام داده اند منجر می شود و اکثر آنها به این پاسخ تکراری متوسل می شوند که بر اثر تصادف دچار مشکل شده اند.

الحیات می نویسد: با وجود کلینیک های جراحی زیبایی در عربستان، اکثر زنان این کشور که تمایل به جراحی دارند، ترجیح می دهند این عمل را خارج از کشور انجام دهند که تصور می شود علت این امر، نوعی فخر فروشی و یا پیروی از مد باشد.

براساس گزارش آماری انجمن بین المللی جراحی زیبایی، زنان عربستانی در زمینه جراحی زیبایی در میان زنان عرب، در مرتبه نخست قرار دارند.

گزارش هایی که در این خصوص منتشر شده از روند رو به رشد گرایش زنان بین 19 تا 30 سال به جراحی زیبای حکایت دارد و به این ترتیب عربستان در میان 25 کشور اول دنیا در زمینه شیوع جراحی زیبایی از رتبه قابل توجهی برخوردار است.

بر اساس این گزارش ها میزان گرایش زنان عربستانی به جراحی های زیبایی در گروه های سنی 28 تا 37 سال  به 40 درصد، 20 تا 30 سال، 18 درصد و 37 تا 50 سال 25 درصد است.

یک زن عربستانی که پس از عمل جراحی بینی در خارج، به کشور بازگشته در گفت وگو با روزنامه الحیات می گوید: جراحان می دانند که تغییر چهره افراد در گذرگاه های مرزی مشکل ساز است و به همین علت یک پزشک جراح گواهی پزشکی به من داد و از من خواست در صورت مواجه شدن با مشکل آن را به ماموران فرودگاه ارائه کنم.

سخنگوی اداره گذرنامه عربستان نیز در خصوص موارد مشکوک ناشی از جراحی های زیبایی، به الحیات گفت: با انگشت نگاری از افراد با این مشکل مقابله می کنیم.