کارسخاوتمندانه بازیگر کره ای برای موسسه محک

تصویر : حرکت عجیب این بازیگر کره ای برای محک ایران۵۴۳۵۲٫jpg اوک تکیون خواننده و بازیگر کره ای عضو گروه ۲pm که از طرفداران خود خواسته بود برای هدیه تولد او کاری خاصی انجام ندهند و فقط به خیریه کمک کنند

.طرفداران ایرانی اوک تکیون نیز به اسم او به محک کمک کرده اند.

yd6igtiolnkmnu25tfar