کاهش ساعت آموزش در مدارس کشور

مدیرکل دفتر تألیف کتب درسی ابتدایی و متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش هفتگی دوره متوسطه در سال تحصیلی آینده با یک ساعت کاهش به 57 ساعت خواهد رسید.

پرتال خبری واکنش: محمود امانی روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص تالیف کتاب های جدید در سالجاری افزود: در جدول تمام دروس شاهد 9 ساعت کاهش ساعات آموزش مواجه هستیم.

وی اظهار کرد برای آنکه موضوع ساعت آموزشی دروس کاملاً مشخص شود، ابتدا باید مقایسه‌ای بین نظام آموزشی قبلی و جدید شود؛ آموزش دینی، قرآن و عربی در نظام آموزشی «1ـ 3 ـ 3 ـ 5» شامل 22 ساعت در 5 سال دوره ابتدایی، 18 ساعت در 3 سال دوره راهنمایی، 16 ساعت در 3 سال دوره دبیرستان و 2 ساعت در پیش‌دانشگاهی بود که در مجموع 58 ساعت دینی ، قرآن و عربی به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شد.

امانی درباره کاهش ساعت آموزش درس دینی بیان کرد: آموزش دینی، قرآن و عربی در نظام آموزشی «3 ـ 3 ـ 6» شامل 27 ساعت در شش سال دوره ابتدایی، ۱۸ ساعت در سه سال دوره متوسطه اول و ۱۲ ساعت در سه سال دوره متوسطه دوم است که در مجموع 57 ساعت آموزش دینی، قرآن و عربی است.

وی با بیان اینکه با توضیح فوق مشخص است که حجم کلی آموزش قرآن،‌ دینی و عربی در مجموع یک ساعت کاهش یافت، افزود: تربیت دینی یک مأموریت عام برای کل بدنه آموزش و پرورش و تمام دروس است و روح حاکم بر تمام برنامه‌ها درسی و آموزشی تربیتی خواهد بود.

امانی افزود: تلاش داریم نگاه آموزش مؤثر و عمیق در درس دینی، قرآن و عربی مورد توجه قرار گیرد و در این راستا با یک نگاه دینی به دروس اجتماعی، علوم ، فارسی و هنر ، توجه می شود.
وی با بیان اینکه کاهش ساعات دروس تنها مختص به درس دینی، قرآن و عربی نیست،‌ اضافه کرد: درس زبان و ادب فارسی از 70 ساعت به 67 ساعت، زبان خارجه از 21 ساعت به 17 ساعت و ریاضیات از 64 به 57 ساعت کاهش دارد و البته درس تربیت بدنی نیز از 21 ساعت به 24 ساعت افزایش دارد‌ که این افزایش شامل یک ساعت در سال سوم متوسطه و 2 ساعت در پیش‌ دانشگاهی است.

امانی با بیان اینکه در دوره دوم متوسطه چند درس جدید ایجاد شد، افزود: هم اکنون درس هنربه این دوره اضافه شده و در ادامه این روند درس مدیریت خانواده و سبک زندگی، تفکر و سواد رسانه‌ای، کارگاه کارآفرینی و تولید، انسان و محیط زیست و سلامت و بهداشت نیز برای این دوره درنظر گرفته شده است.

وی با اشاره به چاپ و تولید کتاب و لوح فشرده برفراز آسمان برای همه پایه های تحصیلی اظهار کرد: در حال حاضر برفراز آسمان که یک کتاب کامل برای درس تربیت بدنی است برای دوره دوم متوسطه در نظر گرفته شده و بزودی برای پایه اول و دوم دبستان نیز منتشر خواهد شد.
امانی آموزش موثر را هدف مسئولین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی عنوان کرد و افزود: آموزش مؤثر، سطحی نیست و چارچوب فکری را تغییر می‌دهد و لذا برای آموزش دروس باید به این سمت حرکت کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه ساحت ششگانه شامل اعتقادی و اخلاقی ، اقتصادی و حرفه‌ای ، سیاسی و اجتماعی، علمی و فناورانه ، تربیت‌بدنی و سلامت و هنری و زیبا شناختی است، گفت: تمامی شش ساحت تربیتی مندرج در سند تحول بنیادین در تألیف کتب درسی لحاظ شده است.