کاهش قیمت نفت ایران در بازار

کاهش قیمت نفت ایران در بازار

قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران در بازارهای جهانی در هفته منتهی به ١٧ژوئن (جمعه، ٢٨خردادماه) بیش از دو دلار کاهش یافت.
پرتال خبری واکنش:قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ١٧ ژوئن (جمعه، ٢٨ خردادماه) با ٢ دلار و ٦ سنت کاهش به ٤٥ دلار و ٥٢ سنت برای هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت نفت خام سبک ایران امسال تاکنون ٣٥ دلار و٩٩ سنت برای هر بشکه بوده است.

قیمت نفت خام سنگین ایران با ٢ دلار کاهش  به ٤٣ دلار و ٥٤ سنت برای هر بشکه رسید، میانگین قیمت نفت سنگین ایران امسال تاکنون ٣٣ دلار و ٥٩ سنت برای هر بشکه بوده است.قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی، به ٤٥ دلار و ٩ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته پیش از آن، ٢ دلار و ٢ سنت کاهش نشان می دهد.

به گزارش اداره امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، هر بشکه نفت خام دبلیو تی آی آمریکا در هفته منتهی به ١٧ ژوئن با ٢ دلار و ٢٧ سنت کاهش، ٤٧ دلار و ٩١سنت برای هر بشکه معامله شد.قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال با ٢ دلار و ٤٣ سنت کاهش به ٤٧ دلار و ٤٦ سنت برای هر بشکه رسید.همچنین قیمتهای نفت خام شاخص دوبی و عمان به ترتیب با یک دلار و ٨٥ سنت و یک دلار و ٩٥ سنت کاهش به ٤٥ دلار و ٦٢ سنت و ٤٥ دلار و ٨٧ سنت برای هر بشکه رسید.خبر بازگشت قریب الوقوع نفت خام کانادا به تولید، تاثیر منفی بر قیمتهای نفت خام برجای گذاشت و تاثیر کاهش ذخیره سازیهای نفت خام در آمریکا را جبران کرد. از سوی دیگر تا حدودی نگرانی بازار در مورد تداوم ناآرامی ها در نیجریه برطرف شد.در حال حاضر بهبود قیمتهای نفت خام بسیار شکننده خواهد بود زیرا بازار همچنان با مازاد عرضه روبروست و نفت خامهایی که دچار وقفه شده بودند دوباره به بازار باز می گردند.در این میان اظهارات آلکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه سبب شد بازار نسبت به بهبود قیمتهای نفت دچار ناامیدی شود که تاثیر منفی خود را بر قیمتهای نفت خام به دنبال داشت.