کاهش یافتن قیمت طلا

3

 به گفته برخی کارشناسان بازار جهانی کاهش قیمت طلا فرصتی تازه را برای سرمایه گذاران ایجاد می کنند تا به سمت این بازار بروند. براساس تحلیل این گروه دوره ارزانی موقعیت های جدیدی را برای خرید ایجاد می کند.

منبع: خبرآنلاین