کریس رونالدو را در حال مسافرکشی ببینید

download-ss2-520x484

در این تصویر می‌بینید که کریس رونالدو در نقش مسافرکش با خودروی حمل بازیکنان مصدوم، همبازیانش را جا به جا می کند.

download-ss2-520x484