کم سن و سال‌ترین جلادان داعش /تصاویر

کم سن و سال‌ترین جلادان داعش /تصاویر
کودکانی که از همان نخستین سال های زندگی گوش هایشان با عقاید داعشی پر شده و کمی بعد تبدیل به جلادانی بی رحم می شوند.

پرتال خبری واکنش:داعش با انتشار تصاویری از کم سن و سال ترین جلادان دست پرورده خود، تصویری دیگر از جنایات هایش را به نمایش گذاشت. در این تصاویر پنج کودک که حداکثر 12 سال سن دارند، به طرزی بی رحمانه اسیران کرد را از پای در می آوردند. این پنج کودک در حالی که لباس استتار در بیابان بر تن داشتند به همراه اسلحه هایی که به زور در دستانشان جا می شوند، مدام برای کردهای سوریه کری می خواندند.گفته می شود این پنج کودک از پنج کشور مختلف مصر، ترکیه، تونس، ازبکستان و انگلیس هستند. به گزارش سان، کودک انگلیسی با داشتن پوستی سفید و چشمان آبی ابوعبدالله البریتین نام دارد که گفته می شود پسر عبدالله البریتین است. عبدالله البریتین یک داعشی اهل انگلیس است که پس از ازدواج در سوریه توسط یک حمله هوایی کشته شد. این پنج کودک طوری شستشوی مغزی شده اند که عملکردشان دقیقا مشابه جلادهای بی رحم داعشی است که بارها با دستان آلوده به خونشان سرهای مردم بیگناه را از تن جدا کرده اند.

کم سن و سال‌ترین جلادان داعش /تصاویر
کم سن و سال‌ترین جلادان داعش /تصاویر

کم سن و سال‌ترین جلادان داعش /تصاویر

کم سن و سال‌ترین جلادان داعش /تصاویر