کیف مخصوص محافظ دکتر روحانی/عکس

شنبه گذشته و هنگامیکه دکتر روحانی قصد خروج از محله امیرآباد برازجان را داشت، یکی از محافظین ایشان که چسبیده به ماشین حامل رئیس جمهور بود، کیف مشکی رنگی را حمل میکرد که به لحاظ شکل و اندازه، تقریباً همانند کیف مخصوص سیدحسن نصرالله بود.

پس از آنکه کیفی، هنگام سخرانی سیدحسن نصرالله در دست یکی از محافظانش، توجه خیلی از رسانه ها را بخود جلب کرده بود، به گونه‌ای که روز پنجشنبه ۲۳ آبان امسال بیشتر رسانه‌های سیاسی جهان عرب به این موضوع پرداخته و آن را منتشر کردند.
در واقع این کیف یک سپر تاشوی ضد گلوله و بسیار پیشرفته است که در برابر هر نوع گلوله‌ای مقاوم است. این سپر که به طور گسترده توسط اسکاتلندیارد و برای عملیات ضد تروریستی استفاده می‌شود در مقابل بمب‌های دستی آتش‌زا نیز مقاوم است و در اوضاع فوق‌العاده و بحرانی کاربرد به‌سزایی دارد.
این سپر پس از باز شدن قادر است مساحت مناسبی را پوشش دهد و امکان خارج شدن سریع شخص را از صحنه ترور مهیا کند.

 محافظ دکتر روحانی

حال پس از بحث درخصوص این موضوع روز شنبه درحین بازدید ریاست محترم جمهور از مناطق زلزله زده دشتستان، کیفی تقریبا با همان شکل و شمایل در دست یکی از محافظین رئیس جمهور دیده شد.

در روز بازدید هنگامیکه دکتر روحانی قصد خروج از محله امیرآباد برازجان را داشت، یکی از محافظین ایشان که چسبیده به ماشین حامل رئیس جمهور بود، کیف مشکی رنگی را حمل میکرد که به لحاظ شکل و اندازه، تقریباً همانند کیف مخصوص سیدحسن نصرالله بود.

 محافظ دکتر روحانی

عکاس خبرگزاری فارس نیز در هنگام بازدید رئیس جمهور،عکسی گرفته که باز همان کیف را این بار در دست یکی دیگر از محافظان دکتر روحانی مشاهد میکنید،محافظی که دقیقا در جلوی دکتر روحانی حرکت میکند.

 

محافظ دکتر روحانی

4dunx0z7apicfrc704i5