گران ترین منطقه تهران برای خرید خانه کجاست؟

4

به گزارش واکنش در میان مناطق ۲۲ گانه تهران،  منطقه یک تهران را می توان به عنوان گران‌ترین منطقه برای خرید مسکن دانست بررسی اطلاعاتی که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران که مربوط به متوسط قیمت رسمی مسکن در پاییز۹۲ است، منتشر شده می توان نتیجه گیری کرد میانگین قیمت مسکن در کل شهر تهران طی پاییز سال گذشته مترمربعی ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.این رقم در منطقه یک  تهران  به ۷ میلیون و ۹۸۸ هزار تومان ‌رسیده است. این در حالی است که در مناطق مرکزی، مناطق غربی و شرقی قیمت آپارتمان حدود ۴ میلیون تومان در هر متر برآورد ‌شده است.گفتنی است مرکز آمار ایران متوسط نرخ افت قیمت مسکن در پاییز گذشته را ۴ درصد اعلام کرده که  بیشترین کاهش در منطقه۲۲ با نرخ ۲- درصد اتفاق افتاده است.

منبع: خبرآنلاین