گریم جدید ناصر ملک مطیعی /عکس

هنرنمایی جدید عبدالله اسکندری، این بار روی صورت ناصر ملک مطیعی.

گریمجدید ناصر ملک مطیعی