گریه‌های دختر در آغوش پدر قهرمانش /عکس

در تصویر زیر گریه‌های دختر یک آتش‌نشان در آغوش پدر قهرمانش را می‌بینید.

(عکس) گریه‌های دختر در آغوش پدر قهرمانش