کافه گردش
اخبار
۲۵ فروردین ۱۳۹۵, ۱۲:۰۲ ب.ظ

گزارش سازمان هواشناسی از رگبار و باد شدید در سراسر کشور

سازمان هواشناسی اعلام کرده امروز و فردا هوای سراسر کشور به جز سیستان و بلوچستان شاهد رگبار، باد شدید، رعد وبرق و تگرگ خواهد بود و این سامانه در روز جمعه سیستان و بلوچستان را نیز فرا می‌گیرد.
پرتال خبری واکنش: مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور گفت: ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺮ روی ﻛﺸﻮر در روزﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر ﺑه ﺠﺰ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق در ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺳﺒﺐ رﮔﺒﺎر ﺑﺎران‪ ،‬وزش ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ‪ ،‬رﻋﺪ و ﺑﺮق و در ﻧﻘﺎط‬ ‫ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎرش ﺗﮕﺮگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.
احد وظیفه افزود: روز ﺟﻤﻌﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ و ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎلی ﻛﺸﻮر ﻓﻌﺎل است.
به گفته وی در ‪ ۲۴‬ ﺳﺎﻋﺖ آﻳﻨﺪه وزش ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﻛﺸﻮر می ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﮔﺮد و ﺧﺎک در ﺑﺮﺧی ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﻳﻼم ﺷﻮد‪ .‬ﺷﺪت ﺑﺎرش در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی‬ ‫ﺧﻮزﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ، ‬ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎری‪ ،‬اﻳﻼم‪ ،‬ﻟﺮﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‪ ،‬ﻛﺮدﺳﺘﺎن‪ ،‬زﻧﺠﺎن‪ ،‬ﻫﻤﺪان‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰی‪ ،‬ﻗﻢ‪ ،‬ﻏﺮب اﺻﻔﻬﺎن‪ ،‬ﺑﺮخی ﻧﻘﺎط ﻓﺎرس و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی واﻗﻊ در داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﻮبی‬ ‫اﻟﺒﺮز ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺰوﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺒﺮز‪ ،‬ﺗﻬﺮان و ﺳﻤﻨﺎن و در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی واﻗﻊ در ﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮبی ﻛﺸﻮر‪ ،‬ﺑﺮخی ﻧﻘﺎط ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و ﻛﺮﻣﺎن است.
سازمان هواشناسی هوای تهران را امروز ‫ﻧﻴﻤﻪ اﺑﺮی ﺗﺎ اﺑﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﮔﺒﺎر و رﻋﺪ و ﺑﺮق و‬ ‫وزش ﺑﺎد‬ پیش‌بینی کرده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت ۱۸ و ۱۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.با اخبار سایت واکنش همراه باشید.
رهـــــــــــــا مسعودی
377 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *