گزارش هواشناسی از وضعیت آب‌وهوای کشور

پرتال خبری واکنش: براساس تحلیل آخرین نقشه هاي پیش یابی هواشناسی، سامانه بارشی اوایل امروز از مرزهاي شرقی کشور خارج شده و تا روز سه شنبه جوي پایدار در اغلب مناطق کشور حاکم می شود.

بنابراین تا اوسط هفته جاري با توجه به انباشت آلاینده ها و همچنین پایداري و سکون نسبی جو، هواي شهرهاي صنعتی و پر جمعیت تهران، کرج، اراك، قم، اصفهان و تبریز غبار آلود پیش بینی می شود.

از اواخر وقت روز سه شنبه و طی روز چهارشنبه با ورود سامانه بارشی دیگري از سمت غرب به کشور، در مناطقی از غرب، جنوب غرب و بتدریج مرکز کشور مجددا بارش آغاز خواهد شد.

بیشینه وکمینه دمای هوای تهران به ترتیب 9 و1 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.سردترین وگرمترین استان ها به ترتیب زنجان وهرمزگان است.با اخبار سایت واکنش همراه باشید.

پیش بینی وضعیت اب وهوا

استان

نیمه ابري درپاره اي نقاط مه صبحگاهی و

غبارآلود

اذربایجان شرقی

نیمه ابري درپاره اي نقاط مه صبحگاهی و

غبارآلود

اذربایجان غربی

نیمه ابري و وزش باد

اردبیل

نیمه ابري درپاره اي نقاط مه صبحگاهی و

غبارآلود

اصفهان

نیمه ابري و غبارآلود

البرز

نیمه ابري درپاره اي نقاط غبارآلود

البرز

صاف تا نیمه ابري

ایلام

نیمه ابري درپاره اي نقاط مه صبحگاهی

بوشهر

نیمه ابري و غبارآلود

تهران

نیمه ابري درپاره اي نقاط غبارآلود

تهران

نیمه ابري درپاره اي نقاط مه صبحگاهی

چهارمحال و بختیاري

نیمه ابري درپاره اي نقاط مه صبحگاهی

خراسان جنوبی

نیمه ابري دربعدازظهر وزش باد

خراسان شمالی

نیمه ابري درپاره اي نقاط مه صبحگاهی

دربعدازظهر وزش باد

خراسان رضوی

صاف درپاره اي نقاط مه صبحگاهی و غبارمحلی

خوزستان

کمی ابري تا نیمه ابري

زنجان

نیمه ابري گاهی وزش باد

سمنان

نیمه ابري درپاره اي نقاط ابري و بارش باران و

مه صبحگاهی و وزش باد

سیستان بلوچستان

نیمه ابري درپاره اي نقاط مه صبحگاهی و

غبارمحلی

فارس

نیمه ابري و مه صبحگاهی و غبارآلود

قزوین

نیمه ابري درپاره اي نقاط غبارآلود

قم

نیمه ابري

کردستان

نیمه ابري درپاره اي نقاط وزش باد در شهرهاي

شرقی ابري

کرمان

نیمه ابري

کرمانشاه

نیمه ابري درپاره اي نقاط مه صبحگاهی

کهکیلویه و بویر احمد

نیمه ابري درپاره اي نقاط مه صبحگاهی

گلستان

نیمه ابري درپاره اي نقاط مه صبحگاهی

گیلان

نیمه ابري درپاره اي نقاط مه صبحگاهی

مازندران

نیمه ابري و مه صبحگاهی و غبارآلود

مرکزی

نیمه ابري درپاره اي نقاط ابري و مه صبحگاهی

در شهرهاي شرقی رعدوبرق بابارش

هرمزگان

نیمه ابري درپاره اي نقاط مه صبحگاهی

همدان

نیمه ابري

لرستان

نیمه ابري درپاره اي نقاط مه صبحگاهی

یزد