گزارش هواشناسی: سامانه جدید بارشی در راه است

پرتال خبری واکنش: تحلیل آخرین داده ها ونقشه هاي پیشیابی هواشناسی بیانگر ادامه فعالیت سامانه بارشی امروز دربرخی مناطق شمال شرق و شرق کشور بصورت بارش باران و برف و وزش باد است.

در مناطقی از نواحی مرکزي کشور نیز بارش پراکنده اي را شاهد خواهیم بود که بتدریج از میزان ابرناکی در این مناطق کاسته خواهد شد و از اواخر وقت این سامانه نیز از نیمه شرقی کشور خارج خواهد شد.

از فردا بعدازظهر با نفوذ موجی به شمال غرب وبتدریج شمال ایران مجددا بارش باران و برف دراستان هاي واقع در شمال غرب و سپس سواحل شمالی کشور آغاز خواهد شد.

این شرایط در روز دوشنبه به شمال شرق کشور نیز کشیده خواهد شد و از اواخر وقت این روز نیز از سمت شمال غرب از میزان بارش و ابرناکی بتدریج کاسته خواهد شد. طی دو روز آینده بتدریج افزایش دما را در غالب نقاط کشور خواهیم داشت.

همچنین در سه روز آینده نیز وزش باد در شرق کشور همچنان قابل ملاحظه خواهد بود ضمن اینکه خلیج فارس و دریاي عمان طی دو روز آینده مواج خواهدبود.با اخبار سایت واکنش همراه باشید.

استان ها

پیش بینی وضعیت آب و هوای امروز

بیشینه دما امروز

کمینه دماامروز

آذربایجان شرقی

نیمه ابري بتدریج ابري همراه با بارش باران و

برف گاهی وزش باد

15

0

آذربایجان غربی

نیمه ابري بتدریج ابري همراه با بارش باران و

برف گاهی وزش باد

13

3

اردبیل

نیمه ابري بتدریج ابري همراه با بارش باران و

برف گاهی وزش باد

9

3-

اصفهان

صاف تا کمی ابري

18

8

البرز

کمی ابري درپاره اي نقاط وزش باد

11

0

ایلام

صاف تا کمی ابري

16

4

بوشهر

کمی ابري همراه با وزش باد و دریا مواج

23

15

تهران

صاف گاهی وزش باد

16

5

چهارمحال بختیاری

صاف تا کمی ابري

17

5

خراسان جنوبی

کمی ابري گاهی وزش باد

17

5

خراسان رضوی

نیمه ابري واحتمال بارش پراکنده بتدریج کمی

ابري همراه با وزش بادشدید

15

3

خراسان شمالی

کمی ابري همراه با وزش باد

16

1

خوزستان

صاف

28

12

زنجان

کمی ابري بتدریج نیمه ابري گاهی وزش باد در

شهرهاي شمالی بارش پراکنده

13

2

سمنان

صاف درپاره اي نقاط وزش باد

18

8

سیستان و بلوچستان

صاف همراه با وزش باد

21

7

فارس

صاف همراه با وزش باد

18

2

قزوین

کمی ابري بتدریج افزایش ابر و وزش باد در

ارتفاعات بارش پراکنده

15

4

قم

صاف همراه با وزش باد

19

8

کردستان

صاف در ارتفاعات نیمه ابري درپاره اي نقاط

وزش باد

15

0

کرمان

صاف همراه با وزش باد

17

0

کرمانشاه

کمی ابري همراه با وزش باد

14

3

کهکیلویه و بویراحمد

صاف

16

1

گلستان

نیمه ابري در اواخروقت افزایش ابر و دریا مواج

22

10

گیلان

نیمه ابري بتدریج ابري همراه با بارش باران و

دریا مواج

15

8

لرستان

صاف تا کمی ابري

16

3

مازندران

نیمه ابري بتدریج ابري اوایل شب بارش باران و

دریا مواج

22

10

مرکزی

کمی ابري همراه با وزش باد

15

2

هرمزگان

کمی ابري درپاره اي نقاط وزش باد

30

20

همدان

صاف تا قسمتی ابري

10

2-

یزد

صاف گاهی وزش باد

21

8