گزارش هواشناسی 19 اسفند 94

از سه شنبه تا پایان هفته دریای عمان و شرق خلیج فارس مواج پیش بینی می شود.

پرتال خبری واکنش: احد وظیفه، مدیریت پیش‌بینی و هشدار این سازمان براساس تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی گفت: شاخه جنوبی موج تراز میانی جو از سه شنبه تا پایان هفته در منطقه جنوب تا جنوب شرق و شرق کشور فعال خواهد بود و وجود جریان های گرم و مرطوب جنوبی و جریان دریا به خشکی در جنوب و جنوب شرق طی سه روز آینده موجب بارش باران، رگبار و رعدوبرق و وزش موقت شدید باد در برخی نقاط در استان های فارس، جنوب بوشهر، جزایر جنوبی خلیج فارس، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و نیمه جنوبی خراسان رضوی و خراسان جنوبی خواهد شد.

وی با اشاره به عمیق تر شدن موج تراز میانی جو و هوای سرد در این تراز و هوای گرم و مرطوب در سطوح زیرین جو طی روز چهارشنبه، تصریح کرد: در این روز شرایط جوی برای ناپایداری های همرفتی تشدید یافته و موجب وقوع رگبار و رعد و برق شدید در جنوب سیستان و بلوچستان و هرمزگان می شود که شرایط برای وقوع رگبار و رعدوبرق در خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی مهیا خواهد بود و در پاره ای از نقاط این استان ها احتمال وقوع تگرگ نیز وجود دارد.

به گفته مدیریت پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی از سه شنبه تا پایان هفته شرایط برای و قوع رگبار ورعد و برق و وزش شدید باد در دریای عمان و شرق خلیج فارس مهیا است و دریای عمان و شرق خلیج فارس مواج پیش بینی می شود.

گزارش هواشناسی 19 اسفند 94