گوسفندهای سرطانی اسرائیل در عید قربان به بازار می آیند

گوسفندهای سرطانی اسرائیل در عید قربان به بازار می آیند

گوسفندی که با هورمون سرطان زای اسرائیلی در عید قربان به بازار می آیند.

پرتال خبری واکنش: دامپزشکان الجزایری به شهروندان آن کشور هشدار دادند: که از خرید گوسفند از منابع ناشناس بدلیل وجود زمینه ی ابتلا به سرطان وسایر بیماری های خطرناک خود داری کنند. زیرا این دسته از دام ها و گوسفندان که با تزریقات سمی مخضوصاً توسط اسرائیل پرواربندی شده اند روانه بازار گردیده اند.

الجزایر،در ادامه نوشت: این روزها قاچاقچیانی از تونس ، لیبی و الجزایر، با تجارت هرمون رشد ساخته شده در اسرائیل، به عرضه و فروش دام های پروار بندی شده خطرناک در شرایطی که مردم خود را برای خرید عید قربان آماده می کنند،در کمین قربانیان هستند.

گروهی از سوداگران فرصت طلب این عرصه با تغذیه دام ها ازداروها وتغذیه ی ممنوعه در سطح بین المللی از جمله  “Frasadon”، “Banzuat” ، “Dostradiol”  باهدف پرواربندی فوری،  وزن بره ها را بین 5 تا 10 کیلوگرم افزایش می دهند.

دامپزشکان الجزایری تاکیدکردند : که «مطالعات پزشکی انجام شده در اروپا نشان می دهد : گوشت دام هایی که از طریق تزریق داروی ذکر شده به اضافه وزن ظاهری دست می یابند به افزایش سریع  تومورهای سرطانی در بدن انسان کمک می کند.

قبل از این هم ناظرین اتحادیه اروپا در همین رابطه برای جلوگیری از استفاده و دست بدست کردن این نوع داروها  وممنوعیت بکارگیری آنها  توسط دامپروران و فعالان این بخش از حدود 7 سال  مقررات وقوانینی را  وضع کرده اند.

اما علیرغم ممنوعیت این روش در پروار بندی دام ها” اسرائیل”خود راساً، به تولید غیرقانونی اینگونه داروها و صادر کردن قاچاق آن به کشورهای عربی واسلامی اقدام کرده و این رویه ضد انسانی را ادامه داده است و نکته مهم اینکه، شبکه های قاچاق وابسته به آن در قاره های دیگر نیز فعالیت دارند .