گوسفند ها در کاخ سفید /عکس

در زمان جنگ جهانی اول، این تصویر نمادی از کمکهای پشت جبهه و حمایتهای مردمی از سربازان در خارج از مرزها بود.

این گله گوسفندان که زمانی تعدادشان به ۴۸راس هم رسیده بود، جدای از اینکه باغ را از استفاده از نیروی انسانی برای چمن زنی بی نیاز ساخته بود، توانست از طریق مزایده فروش پشم گوسفندان نزدیک به ۵۳ هزار دلار به صلیب سرخ کمک کند.

ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا و خانواده اش این اقدام  را برای کمک رسانی به امور مربوط به جنگ انجام دادند.

 گوسفند ها در کاخ سفید

گوسفند ها در کاخ سفید

عصر ایران