یک خانم که مامور گرفتن چتر برای رئیس جمهور است/عکس

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سوار بر یک اتومبیل مسابقه

vakonesh.potin