یک سرنوشت بسیار تلخ!+عکس

یک سرنوشت بسیار تلخ! + عکس

تصویر زیر، سنگ قبری را نشان می‌دهد که احتمالا متعلق به یک فرد مجهول‌الهویه است که در خانه سالمندان درگذشته است.