30 سد در کشور سرریز شد

مشاور وزیر نیرو گفت: ۳۰ سد کشور سرریز شده و ۲۸ سد دیگر در حال سرریز شدن است.

پرتال خبری واکنش: محمد حاج رسولی ها با اعلام اینکه ۳۰ سد کشور سرریز شد، گفت: ۳۰ سد سرریز و ۲۸ سد دیگر در آستانه سرریز شدن است. ۶ سد سپیدرود، ایلام، کمال صالح، اکباتان، قشلاق و دز از مهم ترین سدهایی است که سرریز شده است.

وی اضافه کرد: حجم مخزن ۲۸ سد دیگر بیش از ۹۰ درصد پُر شده است که در حال مدیریت آب این سدها هستیم. حاج رسولی ها افزود:‌ علاوه بر تامین مصرف خانگی، آب بیشتری هم برای بخش کشاورزی رها سازی می شود.

مشاور وزیر نیرو ادامه داد:‌ در حال حاضر ۲۹ درصد مخازن سدهای کشور و ۲۵ درصد سدهایی که آمار آنها محاسبه می شود، پُر شده است. حاج رسولی ها با اشاره به اینکه از ۲۴ فروردین تا امروز ۸ میلیارد متر مکعب وارد مخازن سدها شده است گفت: ۴ میلیارد مکعب آن ذخیر و ۴ میلیارد دیگر رهاسازی شده است.

وی افزود: آب ۱۶۷ سد کشور آمارگیری می شود که مجموع ظرفیت این سدها ۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب است.

منبع: مهر