آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد

 اخبار,اخبارسیاسی, فعالیتهای سیاسی احمدی نژاد
محسنی اژ ه ای گفت: در دولت های نهم و دهم به غير از سه نفر همه ليست اموال را ارائه کردند که اين افراد شامل ابراهيم عزيزی در معاونت توسعه، محمد محمدزاده رئيس سابق محيط زيست، ملک زاده معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگی است.

به گزارش پارسینه به نقل از آرمان، محسنی اژ ه ای اظهار کرد: در دولت های نهم و دهم به غير از سه نفر همه ليست اموال را ارائه کردند که اين افراد شامل ابراهيم عزيزی در معاونت توسعه،محمد محمدزاده رئيس سابق محيط زيست، ملک زاده معاون رئيس جمهور ورئيس سازمان ميراث فرهنگی است. در واقع چندي نبار پيگيری صورت گرفت و هنوز درحال پيگيری است ولی اين سه نفر ليست اموال خود را اعلام نکردند که به غير از ۵ نفر به همه ليست اموال رسيدگی شد و افزايش ناحق اموال تشخيص نداده شد و ليست اموال آن ۵ نفر در حال رسيدگی است. در دولت يازدهم نيز تمام کسانی که مشمول بودند ليست اموال خود را اعلام کردند و هنوز تا پايان مسئوليت فرصت دارند.