آغاز انتخاب رشته داوطلبان کنکور دکترا

داوطلبان آزمون دکتری سال 96 که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند از امروز شنبه نهم اردیبهشت‌ماه می‌توانند براساس پذیرش در کد رشته محل دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی به جز دانشگاه آزاد با مراجعه به سایت سازمان سنجش کشور و پس از مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی (دفترچه شماره 2)‌ و اطلاعیه‌های منتشرشده نسبت به انتخاب حداکثر 50 کد محل از میان کد رشته‌محل‌های تحصیلی مورد علاقه خود اقدام و کد رشته محل‌های انتخابی را به ترتیب اولویت‌ در فرم انتخاب رشته اینترنتی ثبت نام کنند.

انتخاب رشته داوطلبان مجاز تا چهارشنبه 13 اردیبهشت 96 ادامه دارد.

براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، فهرست اسامی معرفی شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم (مصاحبه/بررسی سوابق علمی و پژوهشی و…) و به همراه برنامه‌های زمانی مراجعه دانشگاه مجری در هفته اول خرداد 96 از طریق سایت سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود.

* نحوه انتخاب رشته داوطلبان دانشگاه آزاد

همچنین داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و علاقمند به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد هستند، ضرورت دارد که در مدت تعیین‌شده به سایت دانشگاه آزاد مراجعه و براساس اطلاعات مربوطه در سایت آن دانشگاه نسبت به انتخاب کد رشته محل‌های تحصیلی مورد علاقه خود از کد رشته انتخابی اقدام و کد رشته‌محل‌های انتخابی را به ترتیب اولویت علاقه در فرم انتخاب رشته دانشگاه آزاد ثبت کنند.