اعتراض جالب به حذف سهمیه بنزین /عکس

دانشجوی گیلانی در اعتراض به حذف سهمیه بنزین با الاغ به دانشگاه رفت.

.

82684_693