اقدام عجیب پلیس راهنمایی و رانندگی /تصاویر

پلیس راهنمایی و رانندگی، تابلوهای “توقف ممنوع” در کنار ساختمان اداری خود را عملا از کار انداخت!

به گزارش صراط، چند روزی است تابلوهای “توقف ممنوع” در کنار ساختمان اداری پلیس راهنمایی و رانندگی در شهرک آزمایش با پارچه سیاه پوشیده شده است تا ماموران پلیس به راحتی بتوانند خودروهای خود را در این خیابان پارک کنند!

گفته می شود پارکینگ پلیس راهور به دلیل عملیات عمرانی و خط کشی، تعطیل شده و از همین رو، مسئولان تصمیم گرفته اند تا ممنوعیت توقف در کنار اداره پلیس را برای خود لغو کنند!

با این اقدام، به نظر می رسد قوانین راهنمایی و رانندگی، در مورد مسئولان پلیس راهور انعطاف پذیر است تا جایی که می توان آن را صرفا برای دیگران محدودکننده و برای خود پلیس، تسهیل کننده دانست!

تصاویر زیر از نصب پارچه سیاه روی تابلوهای “توقف ممنوع” در کنار ساختمان پلیس راهور تهیه شده است.
.

ممنوعیت

ممنوعیت

ممنوعیت

ممنوعیت