تجمع دانشجویان در اعتراض به مذاکرات /تصاویر

 جمعی از دانشجویان دانشگاه های تهران و اقشار مختلف مردم  عصر دیروز در حمایت از مطالبات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با مذاکرات هسته ای میدان فلسطین تهران تجمع کردند.

دانشجویان هدف از این تجمع را حمایت از مطالبات رهبری در خصوص مذاکرات هسته ای، مطالبه نظارت مجلس بر مذاکرات، رعایت خط قرمزها و عدم پذیرش رژیم بازرسی های غیر متعارف اعلام کردند.
دانشجویان تهرانی پیش از این برای تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی درخواست تجمع کرده بودند که با مخالفت وزارت کشور روبرو شد، از این رو دانشجویان با موافقت و دریافت مجوز از وزارت کشور برنامه تجمع خود را به میدان فلسطین تغییر دادند. عکس های سجاد پاداش عکاس فارس، محمدعلی مریزاد عکاس تسنیم و ابولفضل عرب جوادی عکاس مهر از این تجمع  را در زیر می بینید.
.
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای
(تصاویر) تجمع معترضان مذاکرات هسته‌ای