جشن نیمه شعبان در پایتخت /تصاویر

نیمه شعبان در کوچه‌های پایتخت

.

نیمه شعبان در کوچه‌های پایتخت

نیمه شعبان در کوچه‌های پایتخت

نیمه شعبان در کوچه‌های پایتخت

نیمه شعبان در کوچه‌های پایتخت

 نیمه شعبان در کوچه‌های پایتخت

نیمه شعبان در کوچه‌های پایتخت

نیمه شعبان در کوچه‌های پایتخت

نیمه شعبان در کوچه‌های پایتخت

ایسنا