حمله جوجه‌تیغی به کشاورز لرستانی / تصاویر

تصاویر زیر، دست و پای یک کشاورز خرم‌آبادی را نشان می‌دهند که شب‌هنگام هدف حمله یک جوجه‌تیغی قرار گرفته است.

این تصاویر در اورژانس بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد ثبت شده.

حمله جوجه‌تیغی به کشاورز لرستانی

حمله جوجه‌تیغی به کشاورز لرستانی

پارسینه