خانواده بی‌خانمان در حاشیه تهران /تصاویر

تصاویر زیر بازگو کننده ی زندگی خانواده ای است که به دلیل مشکلات متعدد ناچار به زندگی کردن در بیابان های اطراف تهران هستند. شاید نتوانیم اسمش را بگذاریم حاشیه نشینی چون شرایط اینجا اسف بار تر از آن چیزیست که درباره حاشینه نشینی دیده و شنیده ایم.

کودکانی که زندگی و دنیای کودکانه برایشان معنایی ندارد و از روی تهی دستی مجبور به کار کردن هستند و به دنبال آن از تحصیل و بسیار از حقوق اجتماعی محروم. از نزدیک که حالشان را جویا شدیم می گویند هیچ نهاد و سازمانی به آنها توجهی ندارد. نبود آب آشامیدنی، محروم بودن از خدمات پزشکی وحمایت های درمانی و آموزشی از جمله مشکلاتی است که با آن دست و پنجه نرم می کنند.

برای اطلاع بیشتر و کمک به این خانوداه با شماره تلفن: 66956600 021 دفتر خبرگزاری ایلنا تماس حاصل کنید.
.
(تصاویر) خانواده بی‌خانمان در حاشیه تهران
(تصاویر) خانواده بی‌خانمان در حاشیه تهران
(تصاویر) خانواده بی‌خانمان در حاشیه تهران
(تصاویر) خانواده بی‌خانمان در حاشیه تهران
(تصاویر) خانواده بی‌خانمان در حاشیه تهران
(تصاویر) خانواده بی‌خانمان در حاشیه تهران
(تصاویر) خانواده بی‌خانمان در حاشیه تهران
(تصاویر) خانواده بی‌خانمان در حاشیه تهران
(تصاویر) خانواده بی‌خانمان در حاشیه تهران
(تصاویر) خانواده بی‌خانمان در حاشیه تهران
(تصاویر) خانواده بی‌خانمان در حاشیه تهران
(تصاویر) خانواده بی‌خانمان در حاشیه تهران
(تصاویر) خانواده بی‌خانمان در حاشیه تهران