خبرساختگی کتک خوردن 4 دانشجو

دکتر حسن روحانی رییس جمهور کشورمان اواسط هفته گذشته به شیراز سفر کرد. سفری که به خوبی و طبق برنامه از پیش تعیین شده انجام شد؛جعیت گسترده ای از رییس جمهور استقبال کردند و به گواه تصاویر، شاه چراغ-محل سخنرانی و دیدار رییس جمهور با مردم- لبریز از جمعیت بود.

البته که این سفر نقاط ضعفی هم داشت مانند آنچه برخی رسانه های خبری منتشر کردند-فیلمی که چند دانش آموز در آن عنوان می کنند مدرسه هایشان تعطیل شده و آنها به اجبار و تهدید کسر نمره انضباطی به استقبال رییس جمهور رفته اند- مساله ای که البته در آن بزرگنمایی هم شد هرچند به گفته یک منبع آگاه در دولت:” به مدارس و دبیرستانها بخشنامه شده بود که به هیچ وجه برای استقبال از رییس جمهور مدارس را تعطیل نکنند.”
خارج از این ماجراها ظاهرا برخی گروه های مشخص و تندرو از قبل برنامه ریزی کرده بودند که سفر رییس جمهوربه شیراز را تا آنجایی که بتوانند به حاشیه بکشانند.
مساله ای که خوشبختانه در انجام آن تا حد زیادی ناموفق بودند و هر آن چه بود با تدبیر همراهان رییس جمهور و نیروهای انتظامی به سرانجام مورد نظر آنان نرسید.
با این وجود اما این افراد به باور خود توانستند “جنجالک” هایی هرچند بی اثر ایجاد کنند و حتی به وسیله این جنجالک ها پای پرونده حمله به مطهری در شیراز را هم به وسط بکشند.
ماجرا از حدود سه ساعت پس از سخنرانی رییس جمهور در جمع مردم شیراز در شاه چراغ(ع) آغاز شد.
برخی سایتهایی که در دولت حسن روحانی ساز مخالف کوک کرده اند با خبری که خود آن را داغ می پنداشتند از حمله محافظان رییس جمهوری به برخی دانشجویانی که خواستار انتشار فکت شیت شده بودند خبر دادند.
به این عنوانها توجه کنید:
*ضرب و شتم دانشجویان در جریان سفر حسن روحانی به شیراز+تصاویر
*فیلم:حمله تاسف بار همراهان رییس جهور به دانشجویان
*همراهان دولت روحانی دانشجویان را کتک زدند+عکس و فیلم
و….
نکته جالب اما اینجاست که در هیچ کدام از این عکسها و فیلم های منتشر شده خبری از کتک کاری و ضرب و شتم نیست.
به عنوان مثال در یکی از این فیلمها یک جمع کوچک حدودا 20 نفره مشاهده می شوند که در مسیر استقبال مردم از رییس جمهور قرار گرفته اند،این گروه که گفته می شود دانشجو هستند کاغذ نوشته هایی با مضمون انتشار فکت شیت ایرانی و مخالفت با مذاکرات هسته ای در دست دارند.
این گروه کوچک ظاهرا در حال شعار دادن هم هستند هرچند که صدایشان در میان جمعیت زیادی که برای استقبال از رییس جمهور حضور دارند شنیده نمی شود، با این حال خودرو رییس جمهور که در آن “روحانی” مشغول پاسخ به ابراز احساسات مردم است سر می رسد.
تعداد زیاد مردمی که خودرو رییس جمهور را همراهی می کنند آن قدر زیاد است که این گروه کوچک به محض رسیدن آنها مجبور می شوند از جلو خودرو کنار بروند؛ باور کنید این ماجرا همین بوده و فیلمش هم در فضای مجازی موجود است و با یک جستجوی ساده در دسترس.
اما در فیلمی دیگر- که با انتشار آن در برخی سایتهای خبری مخالف دولت تبلیغ زیادی مبنی بر کتک خوردن دانشجویان حین سفر رییس جمهور به شیراز روی آن انجام شده- تصاویری پخش می شود که مربوط به یکی از خیابانهای فرعی منتهی به حرم شاه چراغ(ع ) است.
در این فیلم که البته خیلی هم واضح نیست ظاهراجریان مربوط به بعد از یک درگیری است که در آن یکی دو نفر می گویند از طرف طرفداران یا همراهان روحانی کتک خورده اند.
با توجه به این که حادثه مورد ادعای مطرح شده در یکی از خیابانهای فرعی اطراف حرم روی داده طبیعتا اگر درگیری بوده از جانب همراهان یا محافظان رییس جمهور نبوده چون همراهان و محافظان ویزه رییس دولت همواره در چند متری او هستند نه چند کیلومتری!
بر فرض این که این فیلم درست باشد به نظر می رسد در جریان سفر بالاترین مقام دولت به شهری مانند شیراز وقوع چنین درگیری های کوچکی بین مخالفین و موافقین سیاست های دولت امری طبیعی باشد یعنی مثلا دو گروه دانشجوی مخالف و موافق رییس جمهور با هم درگیر شوند این چه ربطی به رییس جمهور و همراهانش دارد؟
درباره عکسهای مورد ادعای درگیری که باید گفت وقعا هیچ چیز خاصی در آنها نیست که نشان از کتک خوردن افرادی باشد.
در بعضی عکسها افراد معترض-که دانشجو نامیده شده اند- با کاغذ نوشته ها و مقوا نوشته هایی با همان مضمون فکت شیت ایرانی دیده می شوند و تنها در یکی دو عکس یکی دو جوان همان کاغذها و مقوا نوشت ها را در دست دارند در حالی که کاغذها و مقواها پاره شده اند. و لابد منظورشان این است که پاره شدن این مقواها توسط همراهان رییس جمهور انجام شده و کسانی که آن کاغذ و مقواها را به دست داشته اند کتک خورده اند!
به بیانی دیگر تنها سند کتک خوردن این افراد همین کاغذپاره هاست و نه چیز دیگری!
نکته جالب تر اما اینجاست که برخی می خواهند از این نمایش ساختگی نهایت سوء استفاده را انجام دهند. همانانی که مدعی کتک خوردن دانشجویان به وسیله همراهان و محافظان رییس جمهور هستند. ماجرایی که اصلا از طرف یک مقام مسوول در روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری تکذیب شد.
گروه ذکر شده قصد دارند ماجرای حمله به مطهری در شیراز را با حمله همراهان رییس جهور به دانشجویان مقایسه کنند و خواستار برخورد با کسانی شوند که مسبب بروز این حادثه بوده اند؛ حادثه ای که همانگونه که ذکر آن رفت اصلا اتفاق نیفتاده که شامل جریان سازی های بعدی شود.