خواب خوش نماینده مجلس /عکس

حمید رسایی ، نماینده عضو جبهه پایداری در جلسه علنی دیروز  مجلس شورای اسلامی
.
عکس/ خواب خوش یک نماینده در مجلس