خواستگاری زنده در برنامه به چه قیمتی؟

پورتال خبری واکنش: محمد ماکویی؛ هیچ کس دوست ندارد پاسخ “نه” را در جواب درخواستش بشنود؛ به ویژه اگر او آقا داماد آتی بوده و قرار باشد این “نه” را در پاسخ درخواست “با من ازدواج می کنی؟!” از عروس خانم آینده دشت نماید.

“نه” شنیدن به ویژه وقتی گرانتر تمام می‌شود که چند نفری هم شاهد و ناظر جریان باشند زیرا اگر “این چند نفر” از دوستان و آشنایان باشند، همدردیشان آدم را دمغ‌تر و دلخورتر می‌کند و اگر در زمره مخالفین و دشمنان به حساب بیایند، دلخوشیشان دست کم به اندازه دلخوری دوستان، برای آنی گران تمام می‌شود که برای خود موجبات دشمن شادی را فراهم ساخته است و قطعا به این دلیل است که مردم می‌بایست در بحبوحه ازدواج حتی مانع از درز نمودن سخنان محفل دونفره شان به محیط پیرامونی شده و نصایح ارزنده شیخ اجل علیه الرحمه را که “هزار مرتبه سعدی به تو نصیحت کرد که نقل محفل ما به مجلسی نبری” را جدی بگیرند.

بالاخص اینکه بعید است خواستگاری‌هایی که در محافل دوستانه و خودمانی چند نفره به انجام نمی رسند! نقل مجالس آنهایی که عروس و دامادی بهتر نشان کرده و یا در آستین دارند نشود و یا ذکر خیرشان سر از جاهایی در نیاورد که بیشتری ها در اینکه “خوب شد،
با این حساب است که مراسم خواستگاری های امروزه عملا نمایشی هستند و تنها وقتی پا به عرصه وجود می گذارند که عروس و داماد به اصطلاح سنگ های خود را وا کنده باشند و حتی در باره جزییاتی همچون “جهیزیه” و “مهریه” به توافق و تفاهم کامل رسیده باشند!

و با چنین اوضاع و احوالی است که خواستگاری در جمع یا محصول و مرهون و مدیون کشورهای بیگانه و غربی و مردمی است که پاسخ “نه” را مترادف به آخر رسیدن دنیا نمی‌دانند و با شنیدنش به دنیا نمی‌گویند که بایستد و یا حاصل اطمینانی که آقا داماد وطنی به شنیدن جواب “بله” دارد!

به این ترتیب خواستگاری یکی از بچه‌های بهزیستی از دیگری که در برنامه ماه عسل و به واسطه احسان علیخانی صورت می‌گیرد نمی‌تواند چندان قابل قبول و منطقی قلمداد شود، به ویژه اینکه در سر تا سر برنامه مذکور بزرگترین مشکل این بچه ها نگاه‌های بد مردم عنوان می‌شود و لذا هیچکدام از آنها راغب نیست که به این نگاه‌های بد، نگاه بیانگر “همانی که در برنامه ماه عسل از دختر مورد علاقه اش جواب رد شنید” را ضمیمه نماید.

لذا یا باید پذیرفت که برنامه ماه عسل و مجری توانای آن حتی به برکت توی رو در وایستی قرار دادن دختر مردم و بله گرفتن از او و بدون توجه به اینکه براستی آخر و عاقبت این نحوه خواستگاری و ازدواج “یک هویی!” چه می‌شود و به کجا می‌انجامد، می‌خواهد بر محبوبیت و اعتبار خویش بیفزاید و یا اصلا و ابدا برای دست اندرکاران این برنامه مهم نیست که آقا داماد در برابر چشمان میلیون‌ها بیننده تلویزیونی از عروس خانم پاسخ “نه” یا “می‌خواهم درسم را ادامه دهم !” را دشت کرده و به اصطلاح و به قول ما ایرانی‌ها ضایع شود اما در عوض با فراهم آوردن شگفتی و شوک بیننده‌هایی که منتظر شنیدن جواب “بله” عروس خانم بودند, کاری کارستان کند و باعث شود که این برنامه و احسان علیخانی با سورپرایز بزرگشان حسابی بترکانند!(در واقع خیلی هم اهمیت دارد!)

البته این قضیه شق دیگری هم می تواند داشته باشد و آن اینست که توافقات اولیه ازدواج قبلا صورت پذیرفته و به سمع احسان علیخانی رسانیده شده است و فقط قرار است خبر این موافقت در اختیار مردمی قرار گیرد که از ماجراهای پشت پرده مطلع نیستند، مردمی که شادی و شعف و خوشحالیشان آنقدر برای مسئولین و دست اندرکاران برنامه “ماه عسل” اهمیت دارد و می‌ارزد که بخواهند تاوان آن را با تهیه و تدارک برنامه‌ای که آنقدرها هم “زنده” نیست و دروغ کوچکی که به خورد مردم می دهند، بدهند!

اگرچه این دروغ می تواند با شکل‌گیری شق چهارم قضیه چندان هم کوچک نباشد؛ شقی که در آن عروس خانم در برنامه ماه عسل “بله” را می گوید و برنامه “ماه عسل” هم به خیر و خوشی به پایان می‌رسد، بدون آنکه ازدواجی در کار باشد و بی آنکه عروس خانم و آقا داماد پای سفره عقد بنشینند و در نهایت سر از “ماه عسل” در بیاورند!