دروازه بان تیم فوتبال استقلال عزادار شد

محسن فروزان دروازه بان تیم فوتبال استقلال عزادار شد.
پدربزرگ محسن فروزان امروز دار فانی را وداع گفت. فروزان که خودش این خبر را به گوش همه رسانده، در صفحه اجتماعی خود نوشت: «پدربزرگ به زندگیت در بهشت ادامه بده.»
 

دروازه بان استقلال عزادار شد

صفحه اجتماعی محسن فروزان