در کنکور امسال همه قبول می‌شوند

همه شرکت کنندگان در آزمون ورود به دانشگاهها امسال قبول می شوند.
.
download
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور امروز گفت: از آنجا که گنجایش دانشگاه های کشور یک و نیم میلیون نفر است با تعداد کنونی شرکت کنندگان همه آنها در آزمون ورود به دانشگاهها قبول می شوند.
حسین توکلی با اعلام این که آمار شرکت کنندگان کنکور امسال کاهش یافته است  افزود: شمار شرکت کنندگان در آزمون سراسری پارسال یک میلیون  و 31 هزار و 382 نفر بود درحالی که امسال 887 هزار و 845 داوطلب در آزمون سراسری 94 شرکت کرده اند.
او گفت: این خبر خوشی برای داوطلبان بخاطر شانس بیشتر آنها در قبولی است.
نتایج آزمون، هفته اول مرداد
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشورافزود: چهل و پنجمین آزمون سراسری کشور روزهای  21 و 22خرداد امسال برگزار می شود و  نتایج آزمون سراسری هفته اول مرداد بر روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.
حسین توکلی گفت: در کنکور ریاضی فنی امسال گنجایش دانشگاههای کشور  250 هزار نفر است اما فقط 181 هزار و  499 داوطلب در کنکور شرکت کرده اند  و در گروه آزمایشی علوم تجربی نیز که در سه سال گذشته در مقایسه با رشته علوم انسانی شرکت کننده بیشتری داشته است پارسال 522 هزار داوطلب و امسال 497 هزار نفر شرکت کرده اند.
او گفت: در گروه علوم انسانی نیز 180 هزار نفر ودرگروه هنر 10 هزار و 700نفر، داوطلب ورود به دانشگاهها در آزمون سراسری امسال هستند.