زندگی روزمره در ناو جنگی ایران /تصاویر

ناوهای جنگی، چندین ماه بر روی آب شناور هستند. در دل این کشتی‌های شناور زندگی روزمره جاری است.

افرادی که در این ناوبرهای جنگی شاغل‌اند، زندگی متفاوتی با سایر افراد دارند. این تفاوت به‌دلیل تغییر سبک زندگی آن‌ها در پی شغل‌اشان است؛ چند ماه روی آب و چند ماه روی خشکی.

تصاویر زیر که ناوگروه سی‌و‌سوم نیروی دریایی ارتش را نشان می‌دهد، توسط مهدی مریزاد و در خبرگزاری فارس ثبت شده است. این تصاویر بخشی از زندگی روال و کارهای روزمره افراد در این ناوبرها را به نمایش می‌گذارد.