سخنرانی علی مطهری در مشهد /تصاویر

در حالیکه طی هفته گذشته از سوی برخی گروه ها و انجمن ها درخواست لغو سخنرانی علی مطهری در دانشگاه مشهد مطرح شده بود وی عصر دیروز در مراسم بزرگداشت هفته معلم که در آمفی تئاتر دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد به ایراد سخنرانی پرداخت.
 در حالیکه طی هفته گذشته از سوی برخی گروه ها و انجمن ها درخواست لغو سخنرانی علی مطهری در دانشگاه مشهد مطرح شده بود وی عصر دیروز در مراسم بزرگداشت هفته معلم که در آمفی تئاتر دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد به ایراد سخنرانی پرداخت.
به گزارش فرارو،وی در این مراسم با اشاره به اینکه شهید مطهری بر استقلال فرهنگی تاکید داشتند، گفت: خیال نکنیم با جلوگیری از اظهار نظر مخالف، انقلاب را حفظ کردیم، حتی شهید مطهری پیشنهاد دادند که یک استاد مارکسیست در دانشکده الهیات تدریس کند. از سوی دیگر استاد مدرسان اسلام هم عقایدش را بیان کنند تا دانشجویان انتخاب کنند. نام این آزادی تفکر است.

مطهری با بیان اینکه شهید مطهری برای تفکر آزادی ارزش بسیاری قائل بود، ادامه داد: آنقدر تفکر در نگاه شهید مطهری ارزش داشت که معتقد بود اگر کسی از روی تفکر به این نتیجه رسید که خدا و معاد وجود ندارد مورد عذاب نیست اگر چه به بهشت هم نمی‌رود.
عکس های سعید گلی عکاس مهر و داوود بهگام عکاس ایسنا از این مراسم را در زیر می بینید.
.
(تصاویر) سخنرانی علی مطهری در مشهد
(تصاویر) سخنرانی علی مطهری در مشهد
(تصاویر) سخنرانی علی مطهری در مشهد
(تصاویر) سخنرانی علی مطهری در مشهد
(تصاویر) سخنرانی علی مطهری در مشهد
(تصاویر) سخنرانی علی مطهری در مشهد
(تصاویر) سخنرانی علی مطهری در مشهد
(تصاویر) سخنرانی علی مطهری در مشهد
(تصاویر) سخنرانی علی مطهری در مشهد
(تصاویر) سخنرانی علی مطهری در مشهد
(تصاویر) سخنرانی علی مطهری در مشهد
(تصاویر) سخنرانی علی مطهری در مشهد
(تصاویر) سخنرانی علی مطهری در مشهد