سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا / عکس

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که جان کربی، سخنگوی پیشین پنتاگون به عنوان سخنگوی جدید وزارت امور خارجه آمریکاانتخاب شده است.

 سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا

ایسنا