سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا شد

سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا شد.
فارس: سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور شد.
.
سردار-اسکندر-مومنی-2
براساس حکم سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی سردار اسکندر مومنی به عنوان جانشین فرماندهی ناجا منصوب شد.