سهم هر استان از نفرات برتر در کنکور 96

تصویری از اینفوگرافي سهم هر استان از نفرات برتر کنکور 96 را منتشر کرد.
سهم هر استان از نفرات برتر کنکور 96