شعار نویسی روی دیوار سفارت عربستان /عکس

شعار “مرگ بر آل سعود” و “مرگ بر سلمان جنایتکار” روی دیوار سفارت عربستان سعودی در تهران