صدور کیفرخواست حمله کنندگان به مطهری

وکیل پرونده حمله کنندگان به علی مطهری از صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت برای متهمان این پرونده در شیراز خبر داد.
.

پاسخ علی مطهری به روزنامه رسالت

مصطفی ترک همدانی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، با اعلام مطالب فوق افزود: پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. وی ، توهین، ضرب و جرح و قذف را از موارد اتهامی مندرج در کیفرخواست عنوان کرد.

علی مطهری که اسفند سال ۹۳ برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود مورد تهاجم عده ای قرار گرفت.