صفحه اول روزنامه های چهارشنبه مورخ 94/01/19

صفحه اول روزنامه های 4شنبه19 فروردین

 سفر رجب طیب اردوغان به تهران ، در روزنامه های امروز بازتاب مهمی دارد.