عیادت حسین فریدون از شجریان /تصویر

پرتال اجتماعی واکنش:حسین فریدون دستیار ویژه رییس جمهوری دوشنبه شب با حضور در بیمارستان کسری، از محمد رضا شجریان استاد آواز ایران و رییس شورای عالی خانه موسیقی عیادت کرد.
به گزارش ایرنا، دستیار ویژه رییس جمهوری در این دیدار، با ابلاغ سلام دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، برای استاد شجریان آرزوی سلامتی کرد.
فریدون همچنین با پزشک معالج استاد گفت و گوی کوتاهی داشت و در جریان روند درمان ایشان قرار گرفت. استاد شجریان رییس شورای عالی خانه موسیقی به دلیل مشکلات ریوی در بیمارستان بستری شده است.
(تصویر) عیادت حسین فریدون از شجریان
(تصویر) عیادت حسین فریدون از شجریان