عیادت علی‌اکبر صالحی از بیماران /تصاویر

علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی با بهبود یافتن شرایط جسمی از بیماران بستری در بیمارستان بهمن عیادت کرد.  

سخنگو و معاون پارلمانی سازمان انرژی اتمی ایران دیروز از بهبود کامل شرایط جسمی علی اکبر صالحی رییس این سازمان خبر داد.

بهروز کمالوندی درباره آخرین وضعیت جسمی رییس سازمان انرژی اتمیاعلام کرد که وی بر اساس تجویز دکتر معالج پس فردا یعنی روز دوشنبه می تواند از بیمارستان مرخص شود.
معاون پارلمانی انرژی اتمی همچنین از تمام مسئولان و مردمی که در این مدت با حضور در بیمارستان و یا ارسال پیام های مختلف جویای حال وی شدند، تشکر کرد. در همین حال علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی با بهبود یافتن شرایط جسمی از بیماران بستری در بیمارستان بهمن عیادت کرد. عکس های امیرحسین بندی عکاس ایرنا در این رابطه را در زیر می بینید.
.
(تصاویر) عیادت صالحی از بیماران
(تصاویر) عیادت صالحی از بیماران
(تصاویر) عیادت صالحی از بیماران
(تصاویر) عیادت صالحی از بیماران
(تصاویر) عیادت صالحی از بیماران
(تصاویر) عیادت صالحی از بیماران
(تصاویر) عیادت صالحی از بیماران
(تصاویر) عیادت صالحی از بیماران
(تصاویر) عیادت صالحی از بیماران