فوتبال بازی فرمانده نیروی دریایی ارتش /عکس

امیر حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش عکسی از خود در حال فوتبال در اینستاگرامش منتشر کرد.
.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در حال فوتبال (عکس)