مشاور رییس جمهور بستری شد

پورتال خبری واکنش: مشاور رسانه‌ای رییس جمهور به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد.

محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای رییس جمهور از صبح امروز به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان شهید رجایی تهران بستری شد.

vakonesh.comddf48c7ea6c98c3e595832aa0741ccf6