نهنگ سفید در آتش سوخت /عکس

رستوران نهنگ سفید در آتش سوخت

رستوران نهنگ سفید جزیره کیش در آتش سوخت

.

نهنگ سفید در آتش سوخت+عکس