نوزاد بازمانده در کاتماندو / عکس

يکي از زنان بازمانده زمين‌لرزه نپال که روز ۲۸ آوريل (۸ ارديبهشت) ۲۰۱۵ در ساعات اوليه بامداد در بيرون يک سرپناه موقتي در يک زمين باز در کاتماندو پايتخت اين کشور نوزادش را بر پشت دارد.

 نوزاد بازمانده در کاتماندو

همشهری