همسر آیت الله خاتمی درگذشت

خبرنامه دانشجویان ایران: بانو سکینه ضیایی همسر آیت الله فقید سیدروح الله خاتمی و به علت عارضه مغزی وکهولت سن درگذشت.