وزیر اصلاحات درحال توت چیدن /عکس

محمدعلی ابطحی با انتشار تصویر زیر در صفحه اینستاگرامش نوشت: از عكسهاي بامزه آرشيوي ام: موسوي لاري وزيركشور اصلاحات و توت تازه/ محسن امين زاده و صفدر حسيني هم بفهمي نفهمي ديده مي شوند.
عکس/ وزیر اصلاحات درحال توت چیدن